MultiReklama

MultiReklama - Zarabianie, reklama, programy partnerskie, praca on line


Szukaj na tym blogu

wtorek, 14 kwietnia 2015

Idę do przedszkola - czyli rozterki i stresy dzieci i rodziców związane z pierwszym dniem w przedszkolu.

Idę do przedszkola - czyli rozterki i stresy dzieci i rodziców związane z pierwszym dniem w przedszkolu.


Autor: cenkowo cenkowo


Przedszkole, dla dziecka idącego do niego po raz pierwszy, jest nowym i nieznanym miejscem. Będzie w nim przebywało długie godziny z obcymi (przynajmniej na początku) osobami. Nie powinno zatem nikogo dziwić, że trzylatek podczas pierwszych dni przedszkolnego pobytu jest przerażony i odczuwa silny lęk.


Co przeżywa dziecko w pierwszych dniach w przedszkolu?
Dziecko nie ma poczucia czasu i nie rozumie rozstania z najbliższymi osobami. Jest mu trudno ucieszyć się otaczającymi go atrakcyjnymi zabawkami. Koncentruje się na sobie i swoich trudnych emocjach, które nie pozwalają mu zainteresować się nowym otoczeniem. Są to pierwsze w życiu dziecka kontakty z tak dużą grupą nieznanych osób. Dlatego ma prawo odczuwać dezorientację oraz niepewność. W zależności od poziomu swoich umiejętności samoobsługowych, dziecko może czuć się bezpiecznie lub niepewnie.
Ponadto musi pogodzić się z brakiem komfortu i intymności, a także przebywaniem w gwarze czy hałasie przez kilka godzin dziennie. Ponadto musi nauczyć się przestrzegania pewnych reguł grupowego postępowania oraz podporządkować się narzucanej organizacji dnia.

Co może rodzic aby pomóc maluchowi pokonać strach?
Rodzic swoim zachowaniem może i powinien ułatwić i wesprzeć dziecko w trudnych początkach przedszkolnego wychowania. W jaki sposób? Rodzic wesprze swoje dziecko, jeżeli:
- będzie mówić przyjaźnie o przedszkolu,
- wspólnie z dzieckiem zakupi rzeczy potrzebne do przedszkola, np. kapcie czy pidżamkę,
- nauczy wcześniej dziecko rozstawać się z nim poprzez pozostawianie go pod opieką znanych mu dorosłych na krótkie chwile, które można stopniowo wydłużać,
- skorzysta wraz z dzieckiem z tzw. dni otwartych organizowanych przez przedszkole już na kilka miesięcy przed pierwszym pójściem do niego,
- pozwoli dziecku popłakać przy pożegnaniu,
- będzie akceptować dziecko, wykaże się zrozumieniem jego stresu,
- będzie pogodny,
- ustali, o której godzinie odbierze dziecko i się nie spóźni,
- przez pierwsze dni będzie odbierał (w miarę ustaleń i zależności od przedszkola) dziecko wcześniej, np. od razu po obiedzie,
- nauczy dziecko wcześniej czynności samoobsługowych, dzięki czemu dziecko będzie usamodzielnione bardziej oraz będzie czuło się bardziej niezależnie, pewnie i bezpiecznie,
- znajdzie czas na bycie z dzieckiem po odebraniu go z przedszkola,
- ujednolici dziecku rytm życia w przedszkolu i w domu.
 
A czego rodzicowi robić nie wolno?
Niełatwe są początki dla maluszka, który rozpoczyna przygodę z przedszkolem. Dlatego potrzebuje ono cierpliwości, ciepła i zrozumienia. Rodziców obowiązuje przede wszystkim zakaz:
- okazywania dziecku swoich obaw dotyczących przedszkola, jego pobytu w nim oraz tego, jak dziecko sobie w nim poradzi,
- straszenia przedszkolem,
- okazywania pośpiechu, zdenerwowania, zabiegania, braku czasu dla dziecka,
- nadopiekuńczości wobec dziecka oraz wyręczania dziecka w czynnościach związanych z samoobsługą,
- wychodzenia niezauważenie z przedszkola, bez pożegnania z dzieckiem,
- zawstydzania go przed innymi dziećmi z powodu jego płaczu.

Warto, żeby rodzice przedszkolaka pamiętali, że przedszkole uspołecznia i uczy niezależności. Dziecko szybciej oswoi się z przedszkolem, gdy będzie je postrzegało jako przyjazne i bezpieczne miejsce. Bardzo wiele zależy od postawy rodzica.


www.cenkowo.pl

Porównywarka cen artykułów dla dzieci

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

EURO ( € )
USD ( $ )
PLN ( zł )

Zarzadzanie zasobami ludzkimi w praktyce

Zarzadzanie zasobami ludzkimi w praktyce


Autor: Gabriela Rozmysłowicz


Każde większe i przedsiębiorstwo posiada kadrę pracowników działających w tym zakresie. Zarządzanie zasobami ludzkimi jest jednym z czterech najważniejszych czynników wytwórczych. Zaraz obok kapitału, ziemi i organizacji stanowi podstawę szeroko pojętego zarządzania. To jednak czysta teoria, a jak wygląda HR w praktyce?


Dwa słowa o samym ZZL

Bardzo często zarządzanie zasobami ludzkimi nazywane jest HR (ang. Human Resource). Na całokształt działania w tej dziedzinie składa się następujące elementy:

  • wiedza teoretyczna (nabyta w trakcie studiów),
  • umiejętności (np. obsługa komputera),
  • doświadczanie (zdobyte w innej pracy),
  • postawy (np. zaangażowanie).

Już w samej definicji tej dziedziny zarządzania można zauważyć bardzo istotny element. Skupia się w całości na pracownikach. Odgrywają oni bowiem bardzo istotna rolę, o ile nie najważniejszą, w życiu przedsiębiorstwa - dostarczają firmie zasobu pracy.

Ta dziedzina zarządzania jest niezwykle ważna. Opiera się przede wszystkim na umiejętnościach miękkich, które trudno jest zmierzyć lub zweryfikować. Niemniej jednak jest to możliwe przy użyciu odpowiednich narzędzi.

Narzędzia pomiarowe

Sprawdzenie wielu aspektów, które mają wpływ na funkcjonowanie firmy, jest możliwe dzięki przeprowadzeniu odpowiednich, profesjonalnych badań. Dzięki badaniom, które dotyczą przede wszystkim: oceny motywacji, zaangażowania pracowników oraz satysfakcji pracowników możliwe jest określenie następujących narzędzi zarządzania zasobami ludzkimi:

  • Zaangażowanie pracowników

Do zbadania stopnia zaangażowania pracowników w wykonywaną prace warto zbadać poziom kultury organizacyjnej. Dzięki temu można sprawdzić otwartość przedsiębiorstwa na wprowadzane ewentualne zmiany.

  • Satysfakcja pracowników

Badanie satysfakcji pracowników opiera się głównie na określeniu tak zwanego indeksu satysfakcji. Ustalenie go znacznie ułatwia podejmowanie trafionych działań, które usprawniają i rozwijają pracowników. Odpowiednio dobrane obowiązki znacznie zwiększają zadowolenie pracowników.

  • Satysfakcja klienta

Dzięki takiemu badaniu można z łatwością wyłapać słabe i mocne strony przedsiębiorstwa w oczach klienta.

Badania takie są niezwykle ważne do prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Wyniki z badań umożliwiają naprawienie zaniechań oraz pozwolą rozwijać mocne strony przedsiębiorstwa. Takie działania są warunkiem dalszego, prawidłowego rozwoju przedsiębiorstwa. Najlepszym rozwiązaniem jest zlecenie takich badań firmie zewnętrznej, ponieważ wyniki będą obiektywne, czyli najbardziej wiarygodne. Warto zadbać o takie elementy, ponieważ mają one znaczny wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa w przyszłości.


Artykuł powstał na podstawie informacji zamieszczonych na: http://www.gdp-krakow.pl/

 

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

EURO ( € )
USD ( $ )
PLN ( zł )

Popularne posty

Thumbnail Screenshots by Thumbshots