MultiReklama

MultiReklama - Zarabianie, reklama, programy partnerskie, praca on line


Szukaj na tym blogu

wtorek, 25 lutego 2014

Wezwanie do działania: chrońmy e-palenie!

Wezwanie do działania: chrońmy e-palenie!

Korzystajmy z naszych praw obywatelskich!

Chociaż wynik rozmów trójstronnych między Komisją Europejską, Parlamentem Europejskim i Radą Ministrów, zawartych w dniu 16 grudnia chronią elektroniczne papierosy od niektórych bezpośrednich zagrożeń, nadal zawiera zbyt wiele luk i słabo opracowane wnioski, które mogą (i prawdopodobnie będą) zagrażać przyszłości e-palenia zarówno na poziomie krajowym, jak i na poziomie europejskim.

Okazuje się, że kłopotliwe próby działań pojednawczych w ciągu ostatniego roku, wyraźnie pokazują, że kwestia elektronicznych papierosów jest tak ważna jak regulacja produktów tytoniowych, jednak rozwiązanie kwestii regulacji e-papierosów na marginesie dyrektywy tytoniowej (TPD) jest dalekie od bycia rozwiązaniem satysfakcjonującym. My będziemy walczyć do momentu, gdy papierosy elektroniczne będą omawiane na szczeblu, na jaki zasługują i do momentu gdy powstanie rozporządzenie które nie będzie budziło obaw wywodzących się z niewiedzy, a nie obchodzące i przeinaczające dowody naukowe oraz rzeczywiste potrzeby osób korzystających z elektronicznych papierosów.

Naszym celem jest wyrażenie woli wielu, którzy już wapują, planują wapować, mają ukochaną osobę, która wapuje lub kogoś, kto po prostu szanuje wartość sfery prywatnej i praw osobistych.

Waperzy podjęli dojrzałą, odpowiedzialną i prywatną decyzję, gdy wybrali tą młodą, ale bardzo skuteczną alternatywę, która dała im możliwość porzucenia lub ograniczenia śmiertelnego nałogu, który każdego roku odbiera życie setkom tysięcy obywateli Unii Europejskiej. Fakt, że wapowanie jest nieszkodliwe dla otoczenia, powoduje, że to hobby jest sprawą prywatną i nie leży w interesie publicznym, w związku z tym każdy rodzaj próby regulacji elektronicznych papierosów i produktów pochodnych jest interpretowany, jako poważne naruszenie naszych praw osobistych i sfery prywatnej.

Jeśli Parlament Europejski zamierza angażować się w sprawy wapowania, racjonalnym wyborem byłoby wspieranie i promowanie a nie ograniczenie.

Przesłanie jest proste i jasne: ręce precz od wolnego wapowania w Unii Europejskiej. Czytaj więcej na ten temat w naszym manifeście.

Naszą bronią jest Europejska Inicjatywa Obywatelska, mechanizm dostarczony przez UE, który pozwala zainteresowanym obywatelom do wyrażania swoich opinii na temat jak Parlament Europejski powinien podejść do niektórych spraw, w tym przypadku: wapowania.Europejska Inicjatywa Wolności E-palenia


EURO ( € )
USD ( $ )
PLN ( zł )

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz

Popularne posty

Thumbnail Screenshots by Thumbshots