MultiReklama

MultiReklama - Zarabianie, reklama, programy partnerskie, praca on line


Szukaj na tym blogu

środa, 21 grudnia 2011

Zakładanie działalności gospodarczej

Autorem artykułu jest Artykuły wielotematyczne


W Polsce przeważa sektor Małych i Średnich przedsiębiorstw. Z uwagi na to osoby, które po raz pierwszy decydują się założyć przedsiębiorstwo najczęściej tworzą je w formie jednoosobowej działalności gospodarczej. Jest to dogodne ze względu na to, że nie jest wymagana wartość kapitału podstawowego oraz jest to stosunkowo proste.

W Polsce przeważa sektor Małych i Średnich przedsiębiorstw. Z uwagi na to osoby, które po raz pierwszy decydują się założyć przedsiębiorstwo najczęściej tworzą je w formie jednoosobowej działalności gospodarczej. Jest to dogodne ze względu na to, że nie jest wymagana wartość kapitału podstawowego oraz jest to stosunkowo proste.  Kroki  jakie trzeba wykonać, aby rozpocząć działalności gospodarczej jest udanie się do Urzędu Gminy lub  Urzędu Miasta, Urzędu Skarbowego ZUS-u i Urzędu Statystycznego. Trzeba również wyrobić pieczątkę oraz założyć konto bankowe.


Krokiem pierwszym jaki należy wykonać jest wypełnienie w Urzędzie Gminy bądź miasta wniosku EDG-1, który pełni też funkcję: wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, wniosku o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, dzięki któremu uzyskuje się REGON, zgłoszenia identyfikującego albo aktualizującego dotyczące NIP-u, oraz zgłoszenia płatnika składek lub jego zmiany, które trafia do ZUS-u.

Kolejnym etapem zakładania jednoosobowej działalności gospodarczej jest udanie się do Urzędu Skarbowego, w którym wybiera się możliwość rozliczenia podatkowego. Możemy się rozliczać za pomocą książki przychodów i rozchodów, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, karty podatkowej lub opodatkowania liniowego. W momencie, gdy nie powiadomimy Urząd Skarbowy tym , że  decydujemy się na inną formę opodatkowania, to Urząd ten traktuje to w ten sposób, iż będziemy rozliczać się przy użyciu książki przychodów i rozchodów. Ponad to przedsiębiorcy, którzy chcą prowadzić działalność w postaci spółki cywilnej muszą, pomimo tego, że złożyli wniosek EDG-1 w Urzędzie Gminy, złożyć NIP-2 i NIP-D, w przypadku gdy są płatnikami podatku VAT.

Następnie należy udać się do banku i założyć konto bankowe. Aby móc to zrobić trzeba posiadać przy sobie: dowodu osobistego, wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, REGONU, pieczątki oraz NIP-u. Ostatnim krokiem jaki należy wykonać jest odwiedzenie ZUS-u. W tej instytucji trzeba podać dane pracowników, których zatrudnia przedsiębiorstwo. Dodatkowo należy podać dane przedsiębiorcy jako osoby, która będzie opłacać składki za pracowników i za siebie. Przedsiębiorcy muszą ponad to opłacać składki emerytalne, wypadkowe, rentowe oraz za ubezpieczenie zdrowotne. Natomiast ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne i składki płaci się na własny wniosek.


--- Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl

EURO ( € )
USD ( $ )
PLN ( zł )

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz

Popularne posty

Thumbnail Screenshots by Thumbshots